Bestyrelsen

               

Formand Rolf Schat-Holm Kastanievej 8 2215 1232   rolfschatholm@gmail.com
Næstformand Peter Sørensen Rantzausmindevej 203A 6011 2858 pe.soren@gmail.com
Kasserer Per Krone Hansen Stenbukken 11 2090 6551 stenbukken11@outlook.dk
Medlem Peter Vig Vansø Strandvej 23 5050 5388 petervigvandsoe@gmail.com
Sekretær Christian V. Mengel Strandvej 66 2420 0117 cmengel@live.com

Suppleanter:   Niels Fog-Petersen, Vildrosevej 4, 5700 Svendborg, tlf.: 6128 5725, nfp@nielsfog.dk

Revisor : Aake Packness, Søgårdsvej 23, 5700 Svendborg, tlf.: 6137 4915, aake.packness@gmail.com

Dirigent: Jesper Buhl, Allestedsgårdsvej 32, Allested, 5672 Broby, tlf.: 40 40 36 93, jesperbuhl32@gmail.com