Bestyrelsen

Dirigent: Jesper Buhl                                                         

Bestyrelsen består af:

 

Formand: Jørgen Bagge

Bruuns Alle 3, 5700 Svendborg

tlf.: 6221 8273 – mobil: 6131 8273

loevstrup@hotmail.com

 

Næstformand: Peter Sørensen,

Rantzausmindevej 203A, 5700 Svendborg

tlf.: 6220 9270 – mobil: 6011 2858

pe.soren@gmail.com

 

Kasserer: Peter Vig Vansø

Strandvej 23, 5700 Svendborg

tlf.: 6221 9206 – mobil: 5050 5388

petervigvandsoe@gmail.com

 

Sekretær: Jørn Munk Nielsen

Vemmenæsvej 30, 5700 Svendborg

tlf.: 6224 3933 – mobil: 5131 7336

munkj@hotmail.dk

 

Sekretær: Morten Elleriis

Kildebæksvej 18, 5700 Svendborg

tlf.: 6168 4912

elleriis@hotmail.com 

                      Dirigent: 

Jesper Buhl

Allestedsgårdsvej 32, Allested
5672 Broby

Mob.nr. 40 40 36 93

Mail : jesperbuhl32@gmail.com


Suppleanter:

 

Niels Fog-Petersen

Vildrosevej 4, 5700 Svendborg

nfp@nielsfog.dk

 

Revisor : Aake Packness

Søgårdsvej 23, 5700 Svendborg

tlf.: 6137 4915

aake.packness@gmail.com