Jubilæum – 25 år

 

25 års jubilæum i Fyraftenskoret fredag den 1. april blev fejret med en koncert og reception i Svendborg Forsamlingshus med efterfølgende middag i Matadorstuen på BØRSEN.

  • Koncertoptagelse af Fyraftenskoret
  • Koncertoptagelse af Kællingekoret
  • Jubilæumstale af Peter Vig
  • Festmiddag for koret på Matadorstuen
  • Underholdning – Mette-Maria Øien og Jesper Buhl

Koncerten med et uddrag af de numre der blev fremført:
( fotografen beklager den dårlige vinkel optagelserne er lavet i )

Mandalay

You Raise Me Up

Molly Malone

Efter koncerten serveredes der friske bobler kransekage og andre optrædener. Vores rigtig dygtige veninder – Kællingekoret gav nogle flotte numre fra deres repertoire og ønskede os tillykke med dagen

Nu kommer fuglene igen:

Jubilæums tale af Peter Vig:

Fyraftenskoret – tale til 25-års jubilæum

Da jeg for snart 25 år side åbnede Ugeavisen en onsdag eftermiddag, kunne jeg læse, at der var ved at blive dannet et nyt kor i Svendborg. Ikke nok med at det var et nyt kor – det var et mandskor. Koret skulle hedde ”Fyraftenskoret – unoderne”, og nu afdøde Sten Klausen skulle være dirigent. Jeg blev straks fyr og flamme – da jeg altid havde elsket at synge, men jeg havde ikke lige mod på at gå ind i et eksisterende kor. Jeg havde aldrig sunget i kor før, men havde stor lyst til at prøve – og dette lød virkelig til at være det rigtige for mig.

Jeg kendte sporadisk Sten fra tidligere – så da jeg efterfølgende mødte ham en dag på træskibsbroen, spurgte jeg ind til projektet og fik at vide, at jeg kunne møde op til den første øvning, som skulle være den første tirsdag i september i Færgegården ved Lystbådehavnen.

Jeg var noget spændt, da jeg mødte op – lidt mavekriller er der vel altid, når man skal starte et nyt sted. 20-25 brage mandfolk var mødt op, og den første gang startede med indskrivning og betaling af kontingent. 100 kr. pr. måned – uha – det var mange penge dengang, men til gengæld koster det stadig det samme her 25 år efter.

Der var også købt øl ind – det var en vigtig del af korets identitet, at man kunne få sig en god snak og en øl i pausen. 5 kr. for en øl – det koster det også her 25 år efter – og det er lige så vigtigt med snak og en øl i vore dage.

Det viste sig, at der var et par sangglade ægtefæller til nogle af pigerne i Kællingekoret, som også havde lyst til at synge i kor. De havde siddet og fostret ideen til et mandskor over en øl eller 2 på Face Inn. Bendt Rasmussen, Willy Skrot og Launy var foregangsmænd – og disse 3 gutter havde jo en festlig og sangglad omgangskreds, så det varede ikke længe, før de havde samlet så mange, at der kunne dannes et mandskor. De forelagde ideen for Sten Klausen, som var dirigent for Kællingekoret. Sten var straks med på ideen, og han havde gode kolleger på gymnasiet, som også ville være med. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 2. april 1997, hvor koret fik sin første bestyrelse og vedtægter. Man sløjfede unoderne, så nu hed det kun Fyraftenskoret. Planen var, at der skulle synges 3-stemmigt, og – at der skulle optrædes rundt omkring i Svendborg og omegn. Før omtalte Bendt Rasmussen blev korets første formand – derudover var Willy – Eigil Dinesen – Hans Jørgen Jepsen og Niels Kløvedal med i bestyrelsen. Fyraftenskoret var en realitet.

Der var højt humør til sangaftenerne trods de lavt-loftede rum i Færgegården. Der blev indøvet dejlige sange – Liverpool – Molly Malone – Galway Bay – Danny Boy – Halifax -Brørup – Wimmersvej – og mange mange flere. Alle sangene formidabelt akkompagneret af Sten på klaveret. Vi var delt i 3 grupper – tenor – mellemstemme – bas, og man kunne sætte sig, hvor man havde lyst. Hvis man ikke kunne komme højt nok op, måtte man jo bare rykke en tak ned næste gang.

Vi blev hurtigt så gode, at vi kunne tage ud og optræde. En af vore første optrædener var på Sygekassens Hjem på Christinedalsvej. Jeg ved ikke om det var med vilje, at Sten havde valgt det sted – det kunne jo være en fordel, at ældre mennesker ikke hører så godt. Koncerten blev en kæmpe succes, vores publikum var ellevilde og gav i hvert fald udtryk for, at det de – trods alt – havde hørt, havde været helt uovertruffen. Vores honorar var en afskedsøl – det var så fint – men det bedste var, at vi gik derfra med en god følelse og en kæmpe selvtillid – klar til at udbrede vores kunst for resten af den sydfynske befolkning.

Det blev til mange koncerter rundt omkring – Strandlyst – Borgerforeningen – Kirkens Korshær – Hotel Svendborg – Maritimt Center osv. osv. Launy havde fået den gode ide, at vi et par gange om året skulle synge lørdag formiddag på Face Inn – han må jo have troet på, at det ville give nogle kunder i butikken. Det var hyggelige og festlige dage, og vi blev altid trakteret godt med mad op drikke hos Launy. Vi har altid været tæt forbundet med Kællingekoret, og mange af de koncerter, vi har givet gennem årene, har været i samarbejde med Kællingekoret. Det er efterhånden blevet en tradition, at vores årlige julekoncert afholdes sammen med dem.

Der blev hurtig tradition for, at der hvert år skulle afholdes julefrokost og sommerudflugt i koret. Denne tradition holdes stadig i hævd. De første julefrokoster blev holdt på Marthastuen på Børsen. Der kunne med rigtig god vilje klemmes 20-22 fuldvoksne mandfolk ind. Det var intimt – det var hyggeligt – det var særdeles festligt. Der blev sunget – fortalt historier – spillet musik og drukket godt og vel igennem. Alle bidrog til festlighederne – det var en aften, man så frem til. I vore dage er vi blevet så mange i koret, at vi selvfølgelig ikke kan være i Marthastuen, men så er det jo godt at Launy har lavet Matadorstuen, hvor vi har været de sidste mange år. Stadig hyggeligt og festligt.

Som sagt var korets sommerferiefrokost også et af højdepunkterne på året – og det er den stadig. Der har altid været tradition for, at vi i forbindelse med den dag skulle ud og sejle på en eller anden måde. Man er vel et maritimt mandskor, når man er fra Svendborg. Det har betydet, at vi har været på mange af øerne i det Sydfynske Øhav – i hvert fald de øer, hvor man kunne sejle til, og hvor man kunne få en god frokost med øl og snaps. Marstal – Ærøskøbing på Ærø – Strynø – Drejø – Skarø – Øret på Tåsinge – Grasten på Thurø – Lundeborg på Fyn. Mange af stederne har vi været op til flere gange. Det gode skib Helge har fragtet os rundt en del gange – Skonnerten Clara har sejlet os til Otto Fabricius i Lundeborg – Skarø/Drejøfærgen har utallige gange lagt dæk og kahyt til Fyraftenskorets udflugter. Vi har frekventeret Marstalfærgen og Strynøfærgen fra Rudkøbing. Coasteren Caroline af Svendborg har sejlet os til Marstal. Der har altid været en fantastisk stemning, når vi drog afsted på disse ture. Der er blevet sunget af karsken bælg til liflige toner fra den medbragte harmonika. En enkel øl eller 2 er der vel også røget ned inden vi nåede bestemmelsesstedet. Når vi sejlede ud gennem sundet, underholdt vi en stor del af Svendborg – mange har kunnet høre den liflige sang fra dækket – og formentlig ønsket, at de var med til festlighederne. Om det lød helt så godt, når vi sejlede hjem igen, er jeg ikke helt sikker på. Man kan sige meget om harmonika-akkompagnement, men det giver nogle festlige muligheder, når man er ombord på et skib. Vi har gennem årene haft en del harmonikaspillere i koret – det har været sjovt og givtigt til vores arrangementer. Det har vi ikke i øjeblikket – det savner vi, så hvis der er nogle blandt publikum, der kan spille harmonika, er I meget velkomne i Fyraftenskoret – uanset om I kan synge eller ej. Det er for egen regning, at jeg siger dette.

Sten Klausen dirigerede koret i ca. 13 år. Herefter overtog Jørgen Steen Larsen– som også var tidligere musiklærer på Svendborg Gymnasium. Jørgen gjorde det fantastisk godt – han videreudviklede koret i Sten Klausens ånd og bidrog også med egne kompositioner – ofte til sange skrevet af Ole Møller. I den periode fik koret vokseværk og Færgegården blev for lille. Vi rykkede derfor ned i salen på Ida Holsts Skole, hvor vi har været siden. I øjeblikket tæller koret godt 40 mand. Efter 7 gode år måtte Jørgen dog forlade dirigentjobbet, da han og hustruen skulle flytte ind til hjertet af København. Gode råd var dyre – det var ikke nemt at få en god dirigent til så kompetent et kor. Launy tog dog resolut knoglen og ringede til Jesper Buhl – som et par år forinden havde afholdt en Masterclass for Fyraftenskoret. En af landets bedste operasangere – det kunne vel ikke være for meget til Fyraftenskoret. Jesper sagde straks ja – han havde gået og ventet på den opringning i flere år, så det var nemt for ham at sige ja. Vi har meget at takke Launy for i Fyraftenskoret, men at han skaffede os den dirigent, er nok en af de bedste ting, han har gjort for koret. Jesper er en stor kapacitet – det siger sig selv – og han deler flittigt ud af sin viden, så vi sangteknisk bliver bedre og bedre. Da han samtidig har et fantastisk humør – er sjov og vidende, kan vi jo ikke forlange mere. Jesper har koret i sin hule hånd – han er elsket af medlemmerne, og det er en stor fornøjelse at komme til kor. Jespers store kontaktflade inden for branchen har betydet, at vi kommer flere forskellige steder, hvor vi ikke har været før. Fx har vi flere gange underholdt i riddersalen på Egeskov slot til det årlige kartoffel-ambassadør-arrangement. Større kan det vist ikke blive her på Fyn. Når vi er ude og træde op er Jesper heller ikke bleg for at give et nummer selv – med Fyraftenskoret som backing-group. Det højner altid koncerten en lille smule.

25 år er gået – det har været sjovt og givende at være med til. Jeg ønsker Fyraftenskoret et stort tillykke med fødselsdagen og et kæmpe held og lykke frem over.

Peter Vig Vandsø

Koncert og reception blev veloverstået og der var ros til begge kor, dirigenter og talere. De flittigste i Fyraftenskoret hjalp med oprydningen i forsamlingshuset, hvorefter man gik over i Matadorstuen og fik en forfriskning 

Festmiddagen startede klokken 18 og der blev serveret den gode vin “ad libitum” hele aftenen og der var flotte indslag fra flere kormedlemmer samt en pragtfuld optræden af Mette-Maria Øien og Jesper Buhl

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial