Opslagstavle

Kære dirigent og ærede Fyraftenskorsangere,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes
tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 17:00 på Ida Holst.

Dagsorden er ifølge vedtægterne :

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
      På valg til bestyrelsen er:
   •    Peter Sørensen (modtager ikke genvalg)
   •    Peter Vig Vandsø (modtager ikke genvalg)
 1. Valg af revisor
 2. Fastsættelse af kontingent
 3. Indkomne forslag :

    Ændring af §9:
    “Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingent betales forud hvert halve år i februar og september. Beløbet indbetales til foreningens konto.   
Medlemmer der er i mere end 2 måneders restance ekskluderes.”  

 1. Eventuelt

Eventuelle forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og øl/vand.

Endvidere skal det, for god ordens skyld oplyses, at evt. restancer (kontingent) skal være betalt inden generalforsamlingen, for at man kan deltage samt være stemmeberettiget kormedlem.

På bestyrelsens vegne

Generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial