Forside

Fra vores opera koncert tirsdag den 9. juni 2023- sammen med Kællingekoret

Fyraftenskorets formål er at samle medlemmerne til regelmæssige koraftener med henblik på at synge sammen og dyrke socialt samvær.

Koret er et firestemmigt mandskor under ledelse af Jesper Buhl. Det blev grundlagt i 1997, så en del af korets medlemmer har en lang historie sammen, og nye medlemmer bliver altid taget godt imod.

Hvis du går med en skjult korsanger i maven, så prøv at kontakte enten korets formand Rolf Schat-Holm tlf 22 15 12 32 eller vores dirigent Jesper Buhl tlf 40 40 36 93. Vi øver os hver tirsdag aften fra kl. 17:10 til 19:10 på Ida Holst skolen i Svendborg. 

Vores repertoire spænder vidt – fra danske og nordiske sange til pop, musical og opera på både dansk og andre sprog. Her er hvad vores sangkatalog indeholder medio 2024. 

Det er korets ambition at optræde ved et passende antal arrangementer da det skønnes at være kraftigt medvirkende til højnelse af niveauet og skærpelse af interessen for koret

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial